ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το έργο «Ψηφιακή Συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας: Αρχαία Αγορά των Αθηνών», το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το ΙΜΕ, και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας, είχε ως στόχο την ανάπτυξη και τεκμηρίωση μιας πρωτογενούς ψηφιακής συλλογής με θέμα την Αρχαία Αγορά των Αθηνών, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη δημιουργικών εκπαιδευτικών σεναρίων περιήγησης σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.
 
Η τεκμηρίωση και ανάπτυξη της συλλογής στηρίχθηκε σε αυστηρά μεθοδολογικά πρότυπα τεκμηρίωσης και σχεδιασμού, και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με εξειδικευμένους μελετητές του παγκόσμιας σημασίας χώρου.
 
Συγκεκριμένα, αρχαιολόγοι, αρχιτέκτονες και ερευνητές συνεργάστηκαν με σχεδιαστές τρισδιάστατων γραφικών, προγραμματιστές εικονικής πραγματικότητας, σεναριογράφους, μουσικούς, γραφίστες και προγραμματιστές διαδικτύου, καθώς και επιστήμονες πολλών άλλων ειδικοτήτων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σημαντικότατο αυτό έργο ψηφιοποίησης των άυλων πολιτιστικών τεκμηρίων του παρελθόντος.
 
Ταυτόχρονα στο έργο συμμετείχαν ως ειδικοί εμπειρογνώμονες κορυφαίοι αρχαιολόγοι και μελετητές του χώρου της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, και ειδικότερα, ο Καθηγητής John Camp – Διευθυντής της ανασκαφής της Αμερικανικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Αρχαία Αγορά, ο Δρ. Richard Anderson –Αρχιτέκτoνας της ίδιας ανασκαφής, η Δρ. Άλκηστις Χωρέμη – Πρώην Προϊσταμένη της Α΄ Εφορίας Κλασικών Αρχαιοτήτων και ο Καθηγητής κ. Πέτρος Θέμελης.
 
Το έργο, που απευθύνεται τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα, δημιούργησε μία πρωτότυπη ψηφιακή συλλογή του δομημένου περιβάλλοντος και του γεωγραφικού υποβάθρου της Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών, τα οποία αποτελούν τεκμήρια της πολιτικής και πολιτιστικής ζωής της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, καλύπτεται η περίοδος από τον 5ο αι. π.Χ. ως και τον 3ο αι. μ.Χ.
 
Η παγκοσμίως μοναδική αυτή εικονική συλλογή, τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς τη μέθοδο υλοποίησης και το βάθος του περιεχομένου, περιλαμβάνει επίσης αντικείμενα και άλλα στοιχεία του ζωντανού περιβάλλοντος της εποχής, καθώς και ήχους και πρωτότυπη μουσική σύνθεση.
 
Η εικονική αναπαράσταση ωθεί τον επισκέπτη σε ένα ταξίδι ανακάλυψης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να περιηγηθούν πέρα από την ακριβή τρισδιάστατη αναπαράσταση και να την εξερευνήσουν επιλέγοντας την πορεία τους στην επίσκεψη του εικονικού κόσμου. Μπορούν να εξετάσουν τις αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες των κτηρίων και το τοπίο από πολλές διαφορετικές προοπτικές, να ασκήσουν τις δεξιότητες προσανατολισμού τους και να καταλάβουν την αίσθηση της κλίμακας, της αναλογίας και του χώρου που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες. Συμμετέχοντας σε εικονικές διαδραστικές δραστηριότητες μπορούν να βιώσουν εμπειρίες και να εξερευνήσουν τις τέχνες και την καθημερινή ζωή κάθε εποχής.
 
Ταυτόχρονα δημιουργήθηκε ένας ειδικός κόμβος στο διαδίκτυο, οποίος στηρίζεται σε μια δυναμική βάση δεδομένων. Ο κόμβος αυτός περιλαμβάνει το σύνολο της τεκμηρίωσης που αναπτύχθηκε για την Αρχαία Αγορά των Αθηνών, καθώς επίσης και το σύνολο της τεκμηρίωσης της διαδικασίας οπτικοποίησης του υλικού, που σχετίζεται με τις επιστημονικές επιλογές που έγιναν κατά τη διαδικασία αυτή. Περιλαμβάνονται επίσης σχέδια, φωτογραφίες καθώς και εικόνες από τα τρισδιάστατα μοντέλα που αναπτύχθηκαν, από όλα τα κτήρια και τις περιόδους.
 
Το έργο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει επίσης την αφορμή ενός ευρύτερου προβληματισμού της επιστημονικής κοινότητας, σε σχέση με τη μέθοδο και τη διαδικασία οπτικοποίησης, τις προοπτικές της χρήσης της εικονικής πραγματικότητας στην αρχαιολογική έρευνα, καθώς και στη βελτίωση της πρόσβασης του κοινού στα πρωτογενή τεκμήρια και την οργανωμένη πληροφορία που περιέχουν, και στην κατανόησή τους.
 
 
copyright © 2006, ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Το έργο «Ψηφιακή συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας "Η αρχαία Αγορά της Αθήνας"» συγχρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ' ΚΠΣ.

HellasEuropean UnionInfosoc newInfosoc