Εικονική Πραγματικότητα
Η Αρχαία Αγορά στη «Θόλο»
  Έκθεση
«Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά»
Διαδίκτυο
Η Αρχαία Αγορά των Αθηνών
«Ψηφιακή Συλλογή Εικονικής Πραγματικότητας»
  Τρισδιάστατες Αναπαραστάσεις
Οι τριασδιάστες αναπαραστάσεις και
ο χώρος της Αρχαίας Αγοράς
Εκδόσεις
Αγορά Αθηνών. Μια διαδρομή σε τέσσερις διαστάσεις
  Google Earth
Η Αρχαία Αγορά των Αθηνών στο Google Earth
(δεν υποστηρίζεται πια από την Google)
Ψηφιακός Δίσκος
Συνάντηση στην Αρχαία Αγορά
 

English